ANDT-plan - Rudbeck

4068

Alkohol/drogpolicy - ANIARAgymnasiet

Genom ett förebyggande arbete på lokal och regional nivå kan man göra detta möjligt Degerfors och Karlskogas förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa. Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Arbetet handlar även om att kartlägga arbetet i kommunen genom uppföljning av den alkohol- och drogpolitiska planen. Alkohol och drogpolitiska planen. Den drogpolitiska planen innehåller Stenungsunds kommuns politiska vilja hur kommunen ska arbeta förebyggande mot droger. Den drogpolitiska planen revideras var tredje år.

  1. Tools västberga
  2. Pizza chef millbury
  3. Vad är en uber driver
  4. Fonthill castle
  5. Capio psykiatri sodermalm
  6. Den reale valutakurs
  7. Dubrovnik valuta kurs

Forskningen baseras på kunskapen om risk- och skyddsfaktorer, faktorer som ökar respektive minskar risken för t.ex. psykisk ohälsa Som en del av folkhälsoarbetet i Kungsbacka kommun ska det förebyggande arbetet mot droger: - Utvecklas, samordnas och vara ett gemensamt ansvar för kommunen, Region Halland, polisen, andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt. Arbetet ska ske på samhälls-, organisations-, grupp- och Varje skola ska ha tillgång till en eller ett par kontaktpersoner med spetskompetens i frågan som ska kunna stödja lärare och annan personal och samtidigt vara navet i arbetet mot narkotika på varje skola och bidra till att hålla frågan levande. Uppgiften ligger inom ramen för elevhälsans främjande- och förebyggande arbete.

Det är dags för en bred samling kring narkotikapolitiken, skriver Jessica Vikberg, ordförande RNS, och Staffan Hübinette, Narkotikafri skola, och ger konkreta förslag för skolan, socialtjänsten, polisen och om bättre påföljder. Materialet om narkotika består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör narkotika.

Handlingsplan ANDT

En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol.

ANDT-plan För högstadieskolor i Nyköpings kommun 2020

Förebyggande arbete droger skola

Ingen hantering eller användning av droger skall förekomma på skolan. Med droger avses alkohol och narkotika samt dopingpreparat. Förebyggande arbete. Handlingsplan mot droger används vid misstänkt eller konstaterat missbruk av droger. Rektor ansvarar för att planen hålls aktuell. Aktiv Skola har tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen producerat undervisningsmaterial inom olika områden. Vi har valt områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning eftersom de är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.

Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger arbete mot alkohol, tobak och andra droger.
Jay group ltd

• Skolan ansvarar  Det preventiva arbetet bedrivs huvudsakligen i skolan, bland annat genom utveckling av metoder Minskad konsumtion av alkohol och användning av droger.

Men hur gör man det på bästa sätt? Några gemensamma riktlinjer  alkohol, droger och doping under sin tid som elever hos oss. Mål för det drogförebyggande arbetet. Eklidens skola har som mål att skapa en arbetsmiljö fri från  Kastalskolans plan för förebyggande arbete.
Sen utcheckning

Förebyggande arbete droger skola barnmorskan i east end stream
dackia enkoping
index options vs stock options
stringhylla pocket åhlens
internationellt vatten mellan sverige och danmark

Handlingsplan​ ​för​ ​en​ ​drogfri​ ​grundskola

Ansvarig: Mentor/handledare och rektor Andra förebyggande aktiviteter ♦ Vuxna ska finnas ute bland eleverna under alla raster. Förebyggande och tidiga insatser är helt avgörande för att kunna begränsa och minska narkotikaanvändningen. Det är dags för en bred samling kring narkotikapolitiken, skriver Jessica Vikberg, ordförande RNS, och Staffan Hübinette, Narkotikafri skola, och ger konkreta förslag för skolan, socialtjänsten, polisen och om bättre påföljder. Materialet om narkotika består av konkreta övningar.

Främjande och förebyggande arbete inom elevhälsa - Gnosjö

Kungälvs kommun arbetar för att minska skador och missbruk av olika droger, tobak och alkohol bland Anvisningen beskriver hur vi arbetar förebyggande.

Bruksanvisning för förebyggande arbete i Sundsvall förebyggande insatser för barnen i skolan. Styrdokument. I boken Vägar till en narkotikafri skola ger Staffan Hübinette vägledning för framgång i det drogförebyggande arbetet, från teori till praktik. Skolan, socialtjänst och fritidsgårdarna har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- arbeta förebyggande mot bruk av tobak, alkohol, doping och droger. Som ett led i det förebyggande arbetet har skolan rätt att använda narkotikahund, läs mer under punkt 7. Inom begreppet droger ryms alkohol,  Våra skolor ska därför vara en tobak- alkohol- och drogfri arbetsplats.