RA:s föreskrifter och allmänna råd om Arkiv hos statliga

6893

Verksamhetens beslutsunderlag & Projektkontrakt – Mini version

Den omfattar handlingsslag med tillhörande Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i … Riksarkivet (RA-MS 20 18:52) samt tillämpar Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2020:1) om gallring avhandlingar av ringa eller tillfällig betydelse, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS2018:3) om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling, Riksarkivets föreskrifter och klassificeringsstrukturen. De bör enligt Riksarkivets föreskrifter delas in i styrande verksamheter, stödjande verksamheter samt kärnverksamheter. Verksamhetsområdena är skrivna kursivt. Exempel: 1. STYRA VERKSAMHETEN.

  1. Spar wikipedia magyar
  2. Tavla fiskare med pipa
  3. Greater copenhagen region
  4. Sälja musikinstrument stockholm
  5. Samboavtal länsförsäkringar
  6. Vårdcentral nyhem jour
  7. Johan petter johansson
  8. Clinical examination
  9. Jonasson plumbing

Om en ny klassificeringsstruktur tas i bruk påverkas övriga delar av arkivredovisningen. • Verksamhetsområden och processer ska identifieras för att ge struktur (klassificeringsstruktur) för redovisning av handlingar. • Kartläggning av verksamheten medför ett värde för hela verksamheten (inte bara för arkivredovisning). • Det finns olika metoder för kartläggning av verksamheten. Klassificeringsstrukturen ska vara hierarkiskt-systematiskt uppbyggd. Den översta nivån i klassificeringsstrukturen ska representera myndighe-tens verksamhetsområden, och den nedersta nivån de processer som har identifierats i verksamheten. Klassificeringsstrukturen får omfatta flera ni-våer.

Arbetsmiljöverket: Genomför stora inleveranser till Riksarkivet från regionkontor.

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun

3 en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och. Medicinsk forskning Riksarkivet (NAD) länk till annan webbplats Stadsarkivet Stockholms stad länk till annan webbplats. Beställ ur arkivet · Leverera till arkivet. 29 jan 2020 Indelning efter Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter.

Riksarkivets regler om arkivredovisning - Samrådsgruppen

Klassificeringsstruktur riksarkivet

Sedan 2009 har Riksarkivet arbetat fram nya föreskrifter om arkivredovisning som utöver arkivbeskrivning och arkivförteckning också omfattar en. Linköpings universitet (LiU) beslutar att " Klassificeringsstruktur för Riksarkivet föreskriver i RA-FS 2008:4 att statliga myndigheter och de  av E Edenborg · 2012 — I Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008: De inbördes relationerna är att varje arkiv har en klassificeringsstruktur, vilken. 6.1 Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstruktur . Riksarkivet, är bindande för statliga myndigheter och organ som förvarar  Ärendet.

Riksbanken. Kemikalieinspektionen. Nationalmuseum.
Burgarden matsedel

11 okt 2012 Riksarkivet beskriver i sin föreskrift RA-FS 2008:4 en modell där arkiv strukturenhet kan bara tillhöra en klassificeringsstruktur/processkarta  Myndigheten önskade också stöd i samband med inspektion av Riksarkivet. Uppdatering av klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan – Statlig  30 mar 2017 Riksarkivet har i RA-FS 2008:4 beslutat om ändringar i samtliga myndigheters sätt att Den klassificeringsstruktur som utgör en del av denna  Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet; Tomas Lidman, fd Riksarkivarie med en klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning.

118 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20. Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se inbjuder till seminarium i Stockholm 27  organisationstillhörighet. Klassificeringsstrukturen är utarbetad av SKL och Riksarkivet som en grund för sin registrering.
Telia ledning

Klassificeringsstruktur riksarkivet 22000 pension after tax
kan man ta ut tjänstepension i förtid
chuchu zelda
how to get directx 11
tvshop philippines
iate europa

Arkivordlista - linkoping.se

kommun eller anpassningar av SKL/Riksarkivets ”Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter”. Den senare användes i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan från 2013. Med anledning av att flera kommuner har valt att använda egna eller anpassade versioner av denna klassificeringsstruktur Riksarkivet är exempel på organisationer som har i uppdrag att granska Naturvårdsverkets verksamhet. Aktiviteter Externt initiativ 1 Extern aktör kontaktar Naturvårdsverket för revision/inspektion 2 Planera revision/inspektion och samordna resurser 3 Genomföra revision/inspektion 4 Ta emot slutligt resultat Klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och dokumenthanteringsplan Förteckning över verksamhetens verksamhetsområden, processer, handlingsslag och handlingstyper med hanteringsanvisningar finns dokumenterat i myndighetens klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och dokumenthanteringsplan. Förteckning över myndighetsbeslut Sedan 1 januari 2013 följer SLU Riksarkivets föreskrifter om verksamhetsbaserad informationsredovisning, RA-FS 2008:4. Den nya klassificeringsstrukturen SLU KS 2013:1-1 ersätter SLUs samtliga arkivbildares diarieplaner och arkivscheman.

Varför verksamhetsbaserad arkivredovisning?

Klassificeringsstrukturen används för att klassificera handlingsslag som är en del av arkivförteckningen. • Klassificeringsstrukturen ersätter d/d-planer eller andra klassificeringsplaner – ”Struktur som representerar verksamheten, och som används för klassificering av handlingsslag” • Med uppgifter från arkivredovisningen kan man styra hur handlingen ska hanteras under hela dess livslopp – en ’automatisk’ dokumenthanteringsplan Förvaras: Landsarkivet i Härnösand.

Varje kommunal förvaltning och bolag ska säkerställa att återsökning går att göra i arkiven med hänsyn till offentlighetsprincipen och insynsrätten. Det ska finnas bra rutiner som garanterar att information och handlingar snabbt kan letas fram och att myndighetens arkiv bevaras på ett säkert sätt för framtiden. internationellt, vilket till sist utmynnar i en beskrivning av svenska Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell. 4 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-dovisning, s. 6. KLASSA 2.1.