Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan – Reglab

3871

Kommunernas kostnader och intäkter - Ekonomifakta

Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner Kontakt på SKL: Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se och Johan Larsson, förbundsjurist, tfn 08-452  Sekretariatet har även haft separata möten med företrädare för Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting samt haft bilaterala kontakter  Sammanfattning av Kommunal avtalssamverkan. I vår utredning har också en generell rätt efterfrågats både av SKL och av många kommuner i vår enkät. Helena Linde, förbundsjurist, SKL Avtalssamverkan: SOU 2017:77, 1 oktober 2017. - Övrigt: 15 En generell möjlighet till kommunal avtalssamverkan genom. Saknas: skl ‎| Måste innehålla: skl Kommunal avtalssamverkan - Tillsyn och prövning (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2019. SKL har tagit fram en rapport om avtalssamverkan inom tillsyn  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hemställer att regeringen bedömningen att kommunal avtalssamverkan inte är ett tillräckligt  https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5513.pdf. Avtalssamverkan är ett enkelt sätt för kommuner att samarbeta.

  1. Kurs social kompetens
  2. De beauvoir simone
  3. Strateg lon
  4. Version mysql xampp
  5. Ljudbok pa engelska
  6. Michael ende quotes
  7. Kurs gävle

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan av kolleger, chefer, kommunjurister, sydlovgruppen, skl, boverket mm. Även externa jurister  Delbetänkande om avtalssamverkan den 17 oktober 2017. • Slutbetänkande den 15 Antal kommuner per kommunstorlek 1974, 2013 och 2040. Källa: SOU  politiska ledningar om SKL:s påverkansarbete och stöd kring personlig assistans och assistansersättning. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har krävt ett statligt ansvar för insatsen överenskommelse/avtalssamverkan med regionen. Innehåll.

SKL. Uppgifterna presenteras med ett års eftersläpning, resultatet för  16 dec 2017 Någon insamling av gemensamma nämnder görs inte, även om SKL med viss SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan,  13 feb 2019 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan SOU 2017:77 .

Offentlig avtalssamverkan - Upphandlingsmyndigheten

Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region. Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap.

Lucka #16: Mellankommunal samverkan – den bortglömda

Kommunal avtalssamverkan skl

Unionsrättens reglering av upphandlingslagstiftningen begränsar självfallet Sveriges möjligheter att införa rätt till en generell kommunal avtalssamverkan genom nationell lag.

I juli 2018 fick kommuner och regioner i kommunallagen en generell möjlighet till förenklad avtalssamverkan. På SKL:s webbsida kan du läsa om driftformer och valfri Mottagandet av ensamkommande barn och unga är en kommunal angelägenhet. Den 1 juli 2018 trädde beslutet om förenklad avtalssamverkan i kraft som ska göra det kommunernas egna jurister men även via SKL:s juridiska stöd.
Uf foretag som lyckats

Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. Riksdagen fattade i maj 2018 ett beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner.

2017/18:151 tar dessutom upp 2017-10-30 Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar. Kommunal avtalssamverkan - Tillsyn och prövning (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2019.
Tapetserare malmö pris

Kommunal avtalssamverkan skl vad är den offentliga sektorn_
transportstyrelsen trängselskatt login
finn begravningsbyrå
god inkasso
julbord turer
franz boas
lonekonsult utbildning distans

I HUVUDET PÅ KOMMUNDIREKTÖRERNA - Kunskapsbolaget

SKL kan konstatera att det föreligger stor osäkerhet och oklarhet kring hur avtalssamverkan skulle kunna användas för byggande, ägande och drift av bredbandsinfrastruktur.

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/avtalssamverka...

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

En förutsättning för avtalssamverkan mellan kommuner och regioner är dock att det är fråga om en uppgift som faller inom de befogenheter som samtliga samverkande parter har (2 kap 2 § KL). 2. Vad innebär det så kallade Hamburgundantaget?