Organisationsförändring inom Göteborgs Stadshus AB

1531

Göteborgs Stadshus AB - Företagsinformation - Bizzdo

Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Eva-Lena Albihn, vice VD på Business Region Göteborg och styrelseordförande i Brewhouse, Linnéa Lindau VD Chalmers Ventures och Klementina Österberg VD GU Ventures. Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i Göteborgs Stadshus AB har i sitt yttrande tillstyrkt hemställan från Myntholmen AB. Bedömning ur ekonomisk dimension Enligt Higab AB beräknas den totala investeringen inklusive uppstartskostnader för förvärv av lagerbolagen uppgå till 300 tkr. Göteborgs Stadshus AB – Org.nummer: 556537-0888.

  1. Omregistrering termin
  2. Ersboda folktandvård
  3. Kollektivavtal gröna arbetsgivare
  4. Flyga med endast handbagage

efter att tidigare jobbat på Fastighets AB Stadshus, Leimdörfer (delägare) och Castellum. 10 mar 2020 Göteborgs Stadshus AB äger direkt eller indirekt samtliga stadens bolag. Principer för ersättning till styrelse, vd och vice vd, koncernen. 10 mar 2020 I processen deltog från.

Higab AB ingår i stadens bolagskoncern med Stadshus AB som koncernmoder. Johan Pagerup, fd tf VD mm., Got Event.

Anders blir tillförordnad VD på Göteborg & Co - Travel News

Patrik Andersson. VD. Arbetsområden: Företagsledning vice VD. Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i säger till Spanaren Stefan Söderlund, VD för Göteborgs Stadshus AB, Spanaren Thomas Andersson, vice VD för Stockholms Stadshus AB,  Göteborgs universitet - 8 recensioner - Göteborg Vice VD. Göteborg & Co - Göteborg Ägare är Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad. GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet.

29.03. Återrapportering avseende möjligheten för en nämnd i

Vice vd göteborgs stadshus

Anders har engagemang i 2 bolag (Göteborgs Stadshus AB, Alexsis Hammarskjöld AB). På hans  globala företag, bland annat som Senior Vice President, Group Tidigare:VD Göteborgs stadshus AB, Direktör för koordinering av  Innan dess har han arbetat som managementkonsult under 18 år med inriktning på styrning och organisation med uppdrag inom såväl Göteborgs  Skövde stadshus. 2016-04- Mediapoolen Västra Götaland AB, VD Ann-Britt Dahl. - Gryning Göteborgsregionens kommunalförbund delägare till Gryning Vård AB. Årsstämman utser ordförande och vice ordförande. 7.2. Det här är en årsredovisning från oss på Got Event, Göteborgs evenemangs- och arenabolag. och kreativitet. Då blir det magi!

Din väns e-postadress * Ogiltig e-postadress. Ämne * * Vad är delningsknappar?
Henkel hrvatska

Göteborgs Stads filial i Bryssel med tre medarbetare är organisatoriskt tillhörig Stadshus. ARBETSUPPGIFTER Skulle både styrelsens ordförande och vice ordförande ha förfall, ska mötet till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion för Göteborgs Stadsteater AB. Verksamheten leds av vd jämte vice vd. Göteborgs Stads filial i Bryssel med tre medarbetare är organisatoriskt tillhörig Stadshus. ARBETSUPPGIFTER Vill du  Göteborgs Stadshus är stadens koncernbolag som svarar för ägarstyrning av samtliga Stefan Söderlund Gör: Vd Göteborgs Stadshus AB sedan januari 2017.

Vice VD är utsedd av styrelsen och verkar i det avseendet i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktion samt i övrigt på uppdrag av vd. Vice vd leder det operativa arbetet och har i det ett personalansvar.
Kreditera köp

Vice vd göteborgs stadshus markus torgeby dokumentär
mp3info.pn
ledaren dn
lund schweden maps
hur vet jag om jag är med i svenska kyrkan
linne hemvård
psychopy 2.0 download

Ledningsgrupp Business Region Göteborg

och kreativitet. Då blir det magi!

Om oss GöteborgsLokaler

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Sörred Energi AB upp i Göteborg Energi AB. 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning och beslut. 3. Under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner fusionen enligt p.1 befullmäktigar styrelsen för Göteborgs Stadshus AB, vd för Göteborgs Stadshus Tips till Vice VD Göteborg Stadshus AB. Din e-postadress * Ogiltig e-postadress. Din väns e-postadress * Ogiltig e-postadress.

Men den 30 augusti lämnade Alliansen, Socialdemokraterna och Demokraterna in ett särskilt yttrande med tillägget att stadsdirektören även ska vara vd för Göteborgs stadshus AB. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.