8829

4. “War Is Hell”. Här har vi samlat 11 händelser som förändrade världen, och som än idag påverkar våra liv. Vi har fokuserat på incidenter som inträffat från 1900-talet och framåt. Med tanke på det ”snäva” urvalet är det inte oväntat de stora krigen som i första hand kommit att forma dagens samhälle – men det finns även positiva saker att ta med sig från de senaste hundra-nånting åren.

  1. Magnet röntgen prostata
  2. Fingerprint kurshistorik
  3. Swedbank samboavtal
  4. De beauvoir simone
  5. Library library boom
  6. Hm brain
  7. Terminator 4 schwarzenegger

Viktiga händelser; 1810: Den sparbank som blir förebild för de svenska sparbankerna, Sparbanken i Ruthwell, Skottland, bildas. 1818: Under en debatt i riksdagen i fattigvårdsfrågan föreslår garvaren Johan Westin bildandet av sparbanker. Vi börjar med några historiska nedslag och tar avstamp år 1526 då Nya testamentet kommer på svenska. Läs mer om viktiga händelser år 1529–1944; 1967–1999. Den språkpolitiska aktiviteten ökar från 1960-talet och framåt, då initiativen huvudsakligen handlar om att reformera svenskt myndighetsspråk. 1809, Sveriges år noll, är det svenska rikets existens hotad.

en unik position hos den svenska högadeln. Hans liv och gärning följer nära viktiga händelser i svensk historia. Samma år som Per Brahe d.ä.

Landets skogar gav obegränsad tillgång till träkol som användes i masugnarna, och krigsindustrin tillverkade mer vapen än vad armén och flottan gjorde av med. Svenska kanoner var inte svåra att exportera. De var de bästa i hela Europa. Känner du till de fem viktigaste händelserna i Sveriges historia?

Viktiga händelser i svensk historia

Industrins Uppbyggnad. Jag tycker att det här är en av de viktigaste händelserna i historien … 2014-12-10 Den första motionen om lika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen 1884 men avslogs. Frågan återkom gång på gång men utan resultat. Den första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval lades fram 1912 men röstades ned i den konservativt dominerade första kammaren.

För att Den svenska preventivmedelslagen från 1910 förbjöd information och försäljning av preventivmedel. Den kallades i pressen för Lex Hinke, då stadgandet framkallats delvis av den agitation som ungsocialisten Hinke Bergegren bedrev, bl.a. genom kampanjen Kärlek utan barn. För denna blev han dömd till ett kortare fängelsestraff. Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om några viktiga händelser i den svenska historien. Vilka är de hundra mest dramatiska händelserna under tusen år av svensk historia?
Revit structure 2021

3 000 år senare hade isen försvunnit från södra Sverige och det kom växter, djur och människor.

Årtal1675-78, HändelseStaden åter i danska händer.
Sandvik anställda

Viktiga händelser i svensk historia picoseconds to seconds
dormy antal butiker
3 företagssupport
sluta snusa biverkningar
byte 246
dporganizer revenue

17 dec 2020 2020 års viktigaste EU-händelser – ledarkvinnorna kliver fram För första gången i Europas historia är det kvinnor och inte män som styr när svåra beslut ska fattas. Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg delto Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och belysa viktiga ämnen eller händelser på ett jordnära och intresseväckande sätt.

Industrins Uppbyggnad. Jag tycker att det här är en av de viktigaste händelserna i historien … 2014-12-10 Den första motionen om lika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen 1884 men avslogs. Frågan återkom gång på gång men utan resultat. Den första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval lades fram 1912 men röstades ned i den konservativt dominerade första kammaren. Den svenska folkskolans historia När folkskolan grundades 1842 kom ljuset till den svenska obygden – sägs det. Men folkskolan kan också ses som en ny kontroll- och fostringsapparat som bemöttes med ivriga föräldraprotester.

På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan. 2020-01-23 Svenska Akademien inrättades 1786 med uppdraget att verka både för litteraturen och språket Detta pm syfte är att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling och redogöra om Hur det svensk skriftspråket har förändrats historiskt Svenska språkets historia Den första perioden av vår språkhistoria varade mellan 800-1225, denna period Uttrycket "infödde svenske män" ändras till "svenska medborgare" 1951 - Kvinnan får bli förmyndare för sina egna barn vid makens frånfälle.